Từ 20h đến 23h các buổi tối ngày 16,17/11/2023.
Hãy bấm nút bên dưới để tham gia lớp học trên ứng dụng Zoom

Lưu ý: Trình duyệt in-app của Facebook chặn mở Zoom


Nếu gặp lỗi hãy bấm và giữ vào nút dưới và chọn “Mở liên kết”

vào lớp qua zoom

xem video hướng dẫn

HOẶC: Mở ứng dụng Zoom, chọn “Join / Tham gia cuộc họp”.
Sau đó nhập ID lớp học: 858 6061 7016

HOTLINE: 0985202238 / 0961552238