CÁCH TRA CỨU SẢN PHẨM MANG THƯƠNG HIỆU RADIAKA

  1. Truy cập trang :  https://nghidinh15.vfa.gov.vn/ --> Tra cứu --> Hồ sơ đăng ký sản phẩm .
  2. Chọn ngày : Từ 01/01/2018 – Ngày hiện tại --> Tra cứu.
  • Gõ đầy đủ tên sản phẩm vào ô ” Tên sản phẩm “.
  • Chọn xem bản công bố ở dưới.