Thắp sáng ngọn lửa trong tim

Được xây dựng và phát triển bởi CEO Hoàng Kim Anh và nhà máy Sao Thiên Y

Với sứ mệnh thắp sáng ngọn lửa sức khỏe cho mọi người Việt. Radiaka cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, được cấp phép bởi Bộ Y Tế, đảm bảo không chứa các thành phần gây hại và tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn y tế.

Khám phá ngay